Корпоративно управување

Одбор на директори

Јордан Камчев
Претседател на Одбор на директори
Главен извршен директор

Mehmet Ali Aydinlar
Заменик претседател на Одбор на директори
Претседател на Одбор на директори на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Др. Јана Марин
Член на Одбор на директори

Тахсин Ѓунеј
Член на Одбор на директори ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Менаџмент

Елиф Акан
Помошник директор

Елена СМИЛЕВСКА
Финансов директор

Проф. д-р Љупчо ЛЕКОВСКИ
Медицински директор

Билјана ДИЛЕВСКА
Главна сестра

Валентина ДИМОВСКА
Директор за техничка логистика

Александра ДЕСПОТОВСКА
Директор за услуги на пациенти

Нина ПИЈАДЕ
Директор за правни работи и човечки ресурси

Звездана САРЏОВСКА
Директор за фармација и набавка

Влатко КУЗМАНОВ
Директор за информатичка технологија

 

 

 

Контакт Аџибадем СистинаЗакажи преглед, термин

 

 Acibadem Sistina Fotogalerija

  

Спортски спонзорства

Мобилни апликации

Online Library