Корпоративно управување

Одбор на директори

Јордан Камчев
Претседател на Одбор на директори
Главен извршен директор

Mehmet Ali Aydinlar
Заменик претседател на Одбор на директори
Претседател на Одбор на директори на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Др. Јана Марин
Член на Одбор на директори

Тахсин Ѓунеј
Член на Одбор на директори

Менаџмент

Елена СМИЛЕВСКА
Финансов директор

Проф. д-р Љупчо ЛЕКОВСКИ
Медицински директор

Билјана ДИЛЕВСКА
Главна сестра

Валентина ДИМОВСКА
Директор за техничка логистика

Yigit Akata
Менаџер за помошни услуги

Александра ДЕСПОТОВСКА
Директор за услуги на пациенти

Нина ПИЈАДЕ
Директор за правни работи и човечки ресурси

Звездана САРЏОВСКА
Директор за фармација и набавка

Влатко КУЗМАНОВ
Директор за информатичка технологија

 

 

 

Контакт Аџибадем СистинаЗакажи преглед, термин

 

 Acibadem Sistina Fotogalerija

  

Спортски спонзорства

Мобилни апликации

Online Library