„Аџибадем Систина“ и ФЗО

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ и Фондот за здравствено осигурување на РМ имаат склучено договор за кардиоваскуларна хирургија и асистирана репродукција. Осигурениците може да се лекуваат на товар на ФЗО доколку ги приложат следниве документи:

 

Документи за кардиоваскуларна хирургија

Документи за асистирана репродукција(ИВФ)

Контакт Аџибадем СистинаЗакажи преглед, термин

 

 Acibadem Sistina Fotogalerija

  

Спортски спонзорства

Мобилни апликации

Online Library